Automatyka w przemyśle

W przemyśle konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić środki finansowe. Jedną z ważniejszych kwestii wydaje się być optymalizacja zużycia mediów przy jednoczesnym wzroście wydajności produkcji. W tym celu przeprowadzane są audyty zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, które pozwalają wskazać jakie działania powinny być podjęte w konkretnej firmie. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju.

Automatyzacja procesów produkcyjnych

układy automatykiW części zakładów zachodzi potrzeba wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami czy liniami technologicznymi. W tym celu najczęściej wdrażane są układy automatyki bazujące na różnego rodzaju czujnikach czy sterownikach programowalnych. Oprócz tego bardzo często kupowane są również roboty, które pozwalają realizować dane czynności w sposób powtarzalny. Automaty montażowe z reguły są przeznaczone do realizacji najbardziej monotonnych czynności. Ich zastosowanie jest rekomendowane wszędzie tam, gdzie dane zadanie należy powtarzać wiele setek, a nawet tysięcy razy. Warto wspomnieć, że w zależności od charakterystyki konkretnej czynności mogą być zastosowane różne roboty. Większe jednostki muszą być zamontowane w specjalnie chronionych strefach, gdzie przekroczenie przez człowieka barier ochronnych skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem urządzenia. Niemniej jednak na rynku dostępne są również tak zwane roboty współpracujące.

Są one dedykowane do pracy w jednej przestrzeni z człowiekiem. Posiadają z reguły zdecydowanie mniejszy udźwig, ale dobrze nadają się do zadań wymagających precyzji. Tego typu maszyny mogą być wyposażone w jedno, dwa czy nawet cztery ramiona. Algorytmy sterujące i sieć czujników pozwalają natychmiastowo wykryć kontakt fizyczny z człowiekiem co skutkuje zatrzymaniem robota. W ten sposób pracownik jest w pełni bezpieczny i może bez problemu pracować w jednej przestrzeni z maszyną.