kasa fiskalna Wrocław

Co powinien posiadać paragon?

Rejestracji za pomocą kasy fiskalnej podlega obrót oraz kwota podatku należnego z tytułu sprzedaży. Jeżeli podatnik nie posiada podatku należnego ewidencjonowaniu podlega kwota obrotu. Obowiązki podatnika stosujący urządzenia fiskalne jest kwitowanie sprzedaży paragonem.

Kasa fiskalna Wrocław jest gwarancją wydruku odpowiedniego paragonu

 

Taki paragon powinien posiadać nazwę, adres miejsca sprzedaży, numer NIP firmy, numer wydawanego paragonu, datę i czas transakcji, nazwę usługi lub towaru, cenę jednostkowa towaru/ usługi. A poza tym ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży oraz kwotę podatku rozbitą wedle obowiązujących stawek. Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, jeżeli występuje, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności.

kasa fiskalna WrocławUżytkownik kasy musi pamiętać między innymi o tym, aby drukować wszystkich przechodzące przez kasę dokumenty i ich kopii na taśmie papierowej z rolki. Weryfikować poprawność pracy kasy i wprowadzonych do niej nazw towarów. Równie ważne jest kontrolowanie poprawności przyporządkowanym im stawek VAT. Każda zauważona nieprawidłowość w pracy kasy należy zgłasza serwisowi. Kopie dokumentów kasowych należy archiwizować w bezpiecznym miejscu i warunkach przez 5 lat. Kasa fiskalna Wrocław służy do ewidencji sprzedaży tylko i wyłącznie firmy, która zgłosiła ją do urzędu skarbowego. Numer ewidencyjny kasy fiskalnej musi być w trwały sposób na nią naniesiony. Wszystkie wpisy i zmiany dokonywane w kasie muszą być wpisywane w książce kasy przechowywanej w tym samym miejscu, co kasa.

Precyzyjna i szybką rejestracje sprzedaży na kasie fiskalnej ułatwia czytniki kodów kreskowych. Pomaga on w identyfikacji jednostek handlowych, czyli dowolny produkt, który może posiadać cenę i występuje w przepływie dostaw. Pomaga w identyfikacji jednostek logistycznych utworzonych dla potrzeb magazynowania i transportu. Podlegają one procesowi identyfikacji, śledzeniu zarządzania podczas przepływu towaru poprzez łańcuch dostaw. Identyfikacje zasobów trwałych firmach mowa tu o paletach, opakowaniach zwrotnych, identyfikacje relacji usługowych. Można również za jego pomocą odczytywać kody kuponów, telefonów, jeżeli nadane im one zostały.