gruntowy wymiennik ciepła

Czym jest dom pasywny?

Technologia budownictwa pasywnego to stosunkowo nowa grupa rozwiązań stosowanych przede wszystkim przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, ale nie tylko, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno prywatnych, jak i publicznych inwestorów. Pasywna może być bowiem nawet hala sportowa, czego przykład znajdziemy w Polsce w województwie małopolskim – w 2011 roku powstał w Słomnikach pierwszy tego typu obiekt w naszym kraju.

gruntowy wymiennik ciepłaAle co w ogóle oznacza termin „pasywny”, użyty w odniesieniu do danego budynku? Zagadnienie to związane jest z ideą jak najlepszego wykorzystania naturalnych warunków otoczenia, tak, aby budowla tworzona w tym standardzie mogła w jak najbardziej ekonomiczny sposób gospodarować energią, dzięki zastosowaniu ściśle przemyślanego systemu izolacji i nie korzystania praktycznie z innych niż promieniowanie słoneczne źródeł energii. Łączą się z nim również takie pojęcia, jak gruntowy wymiennik ciepła (GWC lub GPWC – Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła) oraz inne nazwy powoli przyjmujących się na naszym rynku konstrukcji służących do odzyskiwania ciepła czy poprawienia cyrkulacji powietrza w obrębie całego budynku. Pierwsze domy pasywne powstały u naszych zachodnich sąsiadów, było to jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.
Od tamtej pory niemiecki Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt opracowuje dyrektywy dotyczące tej technologii i wydaje certyfikaty potrzebne do rozpoczęcia realizacji projektu budynku pasywnego. Najważniejszym aspektem całego przedsięwzięcia, jaki należy wziąć pod uwagę przy planowaniu tego typu obiektów, jest o kilka, a czasem nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt procent wyższy koszt całości inwestycji, który można jednak nieco zredukować, decydując się na wybór odpowiednich materiałów lub też rezygnując z pomocy wykwalifikowanej grupy fachowców na pozostałych etapach wznoszenia domu mieszkalnego.

Niezależnie od ostatecznego pułapu finansowego naszego projektu, pasywność budynku to z pewnością inwestycja, która przyniesie nam wiele korzyści i w krótkim czasie się zwróci.