Czym są separatory?

 

Separatory są specjalnymi urządzeniami, które służą do tego, aby oddzielać konkretne rodzaje substancji takich jak tłuszcze oraz oleje czy inne nieczystości. Muszą być one stosowane we wszystkich miejscach, gdzie stężenie zanieczyszczeń jest bardzo dobrze i są to przede wszystkim restauracje oraz bary, a także zakłady przetwórstwa mięsnego. Ropopochodne najczęściej stosuje się na stacjach benzynowych.

Jak często czyścić separatory?

czyszczenie separatorów we WrocławiuCzyszczenie separatorów tłuszczu jest niezbędnym zabiegiem do tego, aby utrzymać wydajność sieci kanalizacyjnej. Powinniśmy wykonywać co najmniej raz na dwa tygodnie czyszczenia separatorów tłuszczu. Natomiast oczywiście im więcej będziemy produkować odpadów, to tym częściej musimy zaglądać do separatora, aby go czyścić. Separatory ropopochodne czyści się rzadziej, ponieważ wykonuje się czyszczenie tylko kilka razy w roku. Czyszczenie separatorów we Wrocławiu może wykonać tylko i wyłącznie specjalistyczna firma, która posiada odpowiednie uprawnienia i niezbędny sprzęt do realizowania takich zadań. Przede wszystkim przy czyszczeniu separatorów należy spuścić wodę z urządzenia, a także dokładnie zebrać cały osad, który powstał z tłuszczu. Separator również trzeba odkręcić na różne części i wszystkie dokładnie wyczyścić. Następnie dopiero można go ponownie zalać wodą i ponownie wykorzystać do pracy w naszym lokalu gastronomicznym. Czyszczenie separatorów może się odbywać tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych pojazdów Wuko lub wozów asenizacyjnych.

Wszystkie filtry, które znajdują się w separatorze, muszą zostać wyciągnięte na zewnątrz, aby je dokładnie umyć oraz poddać specjalnej kontroli stanu technicznego. Firma realizująca dla nas takie zadanie powinna nam również jak założyć specjalny dziennik, w którym mamy zapisywane wszystkie przeprowadzone czynności i w ten sposób dokładnie wiemy, kiedy ma nadejść następny dzień, w którym trzeba wezwać firmę do czyszczenia separatora.