Funkcja regulatorów przepływu wody

Odpowiednia regulacja wodna wymaga zastosowania odpowiednich systemów regulujących poziom wód i przepływ hydrologiczny. Szczególnie często wykorzystywana jest to regulacji retencji wodnych, odpływów w ciekach hydrologicznych, a także w ściekach wodnych. Jednym z urządzeń do regulacji wodnej są regulatory przepływu.

Gdzie stosuje się regulatory przepływu?

regulator przepływuTakie urządzenie przybierają z reguły kształt niewielkiej betonowej komory, o stożkowym kształcie. Muszą one posiadać budowlaną strukturę kwasoodporną, tak żeby nie ulegały szybkiej eksploatacji. Woda wpadająca do takiego regulatora, dzięki specjalnej wirnikowej budowie regulatora, w środku wpada w ruch wirowy. Tak napędzona woda później wypływa z odpływu pod niewielkim ciśnieniem w konkretnym, określonym przez nas miejscu. Zastosowanie takich środków jest niezbędne szczególnie w ściekach sanitarnych, opadowych, a także w oczyszczalniach ścieków. Dla każdego z tych terenów dedykowany jest inny regulator przepływu wody – wszystko uzależnia się także od ilości areałów wodnych, która mają ulec regulacji hydrologicznej. Dzięki zastosowaniu takiej metody na wodach powierzchniowych, wody nie ulegają spiętrzaniu się i nie wylewają się jej brzegi. Z kolei w instalacjach sanitarnych czy instalacjach ściekowych zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na utrzymanie stałego poziomu hydrologicznego. Takie regulatory mogą także zostać zamontowane w zbiornikach na szambo. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy liczyć na zmniejszenie ryzyka awarii tych zbiorników.

Regulatory przepływu wody to betonowe komory, do środka których dostaje się woda. Dzięki nim wypływa ona w konkretnym miejscu pod zmniejszonym ciśnieniem. Stosuje się je w kanalizacjach, oczyszczalniach ścieków, a także na terenach wód powierzchniowych.