Nowe kompresory usprawną proces produkcyjny

Ostatnimi czasy zakład, w którym pracuje przechodzi gruntowną modernizację. Szef przedsiębiorstwa zapowiadał ją od dłuższego czasu. Wyniki finansowe co roku idą do góry. Odczuwamy również ten stan rzeczy jako pracownicy. Co roku otrzymujemy podwyżki oraz różnego rodzaju premie. W chwili obecnej oprócz zmiany organizacji pracy zachodzi potrzeba wymiany sprzętu na nowocześniejszy, który pozwoli zwiększyć wydajność linii produkcyjnej.

Kompresor o większej pojemności zapewni ciągłe działanie

kompresory 100lWcześniej zwiększenie produkcji wiązało się ze zmianami w samym procesie. W chwili obecnej został już wypracowany odpowiedni sposób produkcji podzespołów, którego nie można dalej usprawniać. Bieżące inwestycje mają na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych całego zakładu. Obecnie prowadzony jest przetarg na dostawę urządzeń takich jak między innymi kompresory 100l . Kompresory te umożliwią wyeliminowanie przestojów produkcyjnych, które były spowodowane napełnianiem powietrza w zbiorniku. Podczas pracy kompresora przekraczane były normy dźwięku, które obowiązują w naszym zakładzie. Szczególnie kiedy zaczynało się napełnianie zbiornika w kilku kompresorach jednocześnie, hałas był uciążliwy. Nowe kompresory 100l posiadają dużo większą pojemność zbiornika. Sprawi to, że ewentualne doładowania zbiornika będą odbywały się rzadziej. Docelowo ma być wyznaczona jedna godzina przed zmianą pracowników podczas której dział utrzymania ruchu będzie napełniał wszystkie urządzenia.

Wydaje się to rozwiązaniem bardzo dobrym z punktu widzenia ciągłości procesu oraz warunków pracy w zakładzie. Inwestycja w nowe kompresory ma zostać zrealizowana do końca roku. Myślę, że przyniesie to spodziewane korzyści, które będzie można jednoznacznie określić. Nowe urządzenia przyspieszą rozwój naszej firmy. Optymalizacja całego procesu jest bardzo pożądana.