O potrzebie wentylacji mechanicznej w domu

Powietrze w zamkniętych pomieszczeniach bardzo szybko zanieczyszcza się i wilgotnieje. Na jego zły stan wpływają m. in. związki chemiczne zawarte w różnych pokryciach ściennych, kurz, a także para gromadzona na skutek wykonywania codziennych czynności takich jak pranie, kąpiel czy gotowanie. Brak wymiany powietrza jest niestety słabością wielu domów, ale bagatelizowanie tego problemu może mieć poważne konsekwencje.

Zalety wentylowania mechanicznego w domu

Wymianąwentylacja mechaniczna w domu powietrza w pomieszczeniach zajmuje się przede wszystkim wentylacja. Za jej sprawą atmosfera z zewnątrz dostaje się do środka, a wilgotna i zabrudzona  – wydostaje na zewnątrz. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna, która oparta jest na systemie nawiewu, posiada jednak sporą wadę. Zasadniczym warunkiem jej działania jest zaistnienie odpowiednich warunków pogodowych. Tylko wówczas, gdy temperatura zewnętrzna w stosunku do panującej wewnątrz obniża się o kilkanaście stopni – nawietrzniki zaczynają działać i świeże powietrze dostaje się do środka. Bez korzystnej różnicy temperatur nawiew nie spełnia swojej funkcji, a tym samym powietrze wewnątrz budynku pozostaje niewymienione. Dlatego tylko wentylacja mechaniczna w domu może poprawić jakość krążącego w nim powietrza. Sprawny, niezależny od pogody system ochroni mieszkańców przed wdychaniem różnych związków chemicznych, zatrzyma rozwój drobnoustrojów i rakotwórczego grzyba. Nie tylko wpłynie pozytywnie na samopoczucie domowników, lecz także ochroni budynek przed niszczeniem.

Montowanie mechanicznych systemów wymiany powietrza to nowy i bardziej skuteczny sposób na zdrowe domy i mieszkania. Tylko automatyczne regulowanie pracy systemów wentylacyjnych gwarantuje, że działają one poprawnie i nie zagrażają zdrowiu osób przebywających w domu. Każdy związany z nią nakład pieniężny, zwraca się wielokrotnie w postaci obniżenia kosztów remontów oraz leczenia.