nieruchomości

Remonty, zmiany, naprawy w nieruchomości zarządzanej

Bardzo często zastanawiamy się nad nieruchomościami, które zostają oddane w ręce zarządcy. Nie ukrywajmy bowiem faktu, że przez okres trwania umowy nie ma prawa nic się zepsuć, pobrudzić itp. Ponadto bardzo często osoby wynajmujące wykazują same chęć wprowadzenia choćby niewielkich zmian. Zarządzanie nieruchomościami daje nam pewne gwarancję.

Z nich również wynika, że zarządca musi dbać o idealny stan nieruchomości, o porządek, czystość, ale również nie może sam wprowadzać zmian i podejmować znaczących decyzji. Jeśli więc wynajmujący jest zainteresowany przemalowaniem ścian, wówczas taka chęć zgłasza firmie zarządzającej, a ona z kolei uzgadnia to z właścicielem. W przypadku awarii sprzętu domowego np. pralki, która była wyposażeniem mieszkania, koszty pokrywane są przez jedną lub drugą stronę. Od czego to zależy? Jeśli pralka nie działa z winy wynajmującego wówczas jest on zobowiązany naprawić pralkę na własny koszt i we własnym zakresie. Firma zarządzająca musi mieć w tym przypadku nad zaistniałą sytuacją kontrolę i dopilnować naprawy. Jeśli jednak owa pralka przestała działać z przyczyn naturalnych, choćby z powodu swojego wieku wówczas istnieją dwa rozwiązania. Właściciel dokonuje naprawy lub tez wymiany pralki, albo firma zarządzająca dokonuje niezbędnych napraw i kosztem obciążony jest właściciel. Koszty te zazwyczaj są potrącane z pieniędzy, które mają trafić do właściciela w ramach miesięcznych regulacji finansowych. Można więc dojść do wniosku, ze wszelkie szkody powstałe z winy lokatorów są przez nich naprawiane, a firma czuwa nad zrealizowaniem tych napraw. Wprowadzanie zmian odbywa się tylko wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielami. Każda zmiana musi być zawarta na piśmie i podpisana zarówno przez właściciela jak i firmę zarządzającą.

Jeśli jednak szkody będą występowały z przyczyn złego stanu technicznego mieszkania lub też przedmiotów w nich się znajdujących, wówczas za wszelkie naprawy finansowo jak i organizacyjnie odpowiada właściciel. Firma zarządzająca dba o dobro nie tylko właściciela ale również lokatorów. Działa ona zgodnie z przepisami i ma na celu zaspokojenie potrzeb obu stron.