Specyfika zespołu interdyscyplinarnego

Z przemocą w rodzinach mamy do czynienia od wielu lat i przeważnie jest to skutecznie chronione przed przedostaniem się do opinii publicznej. Ofiary nie przyznają do mieszkania z katem, a osoby znęcające się czują się bezkarne.

Jak działają zespoły interdyscyplinarne?

zespół interdyscyplinarnyW dwa tysiące dziesiątym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała do życia specjalne zespoły interdyscyplinarne. W ich składy wchodzą burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci miast, którzy powołują odpowiednich przedstawicieli. Przeważnie są to osoby z Ośrodków Pomocy Społecznej, gminnych komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji czy oświaty. Bywa, że zespół interdyscyplinarny tworzy również prokurator lub kurator sądowy, którzy często towarzyszą przy sprawach związanych z przemocą w rodzinie czy konkretnym środowisku. Jego głównym zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy, określanie skali i stosowanie adekwatnych środków zapobiegawczych. W obrębie zakresu działań zespołu interdyscyplinarnego leży także skuteczna pomoc ofiarom i izolowanie ich od oprawców. Każdy zespół musi przeprowadzać co jakiś czas narady, lecz nie rzadziej niż co trzy miesiące, na których omawiane są szczegółowo wszystkie sprawy oraz podejmowane są odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania im. Osoby wchodzące w skład omawianego zespołu, mają prawo, a nawet obowiązek interweniować w środowiskach dotkniętych patologią. Jeżeli chodzi o ocenę działania takich zespołów, to są one różne w zależności od miasta.

Z pewnością powołanie takiego zespołu było bardzo dobrą decyzją, ponieważ osoby dotknięte przemocą w rodzinie lub najbliższym środowisku, wymagają skutecznej pomocy, a takową oferują im przedstawiciele powołani w ramach jego działania.