finanse

Twarda i miękka windykacja

Termin windykacja pochodzi od łacińskiego słowa. vindicatio i oznaczać może dochodzenie swoich roszczeń, obronę konieczną, czy też zemstę.

Jednym z podziałów windykacji jest windykacja miękka i windykacja twarda. Różnica między nimi jest następująca. Windykacja miękka polega na tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali, i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja dotyczy przede wszystkich tych osób, których zadłużenie nie powstało w odległej przeszłości, ale jest stosunkowo świeżą sprawą.
W takiej sytuacji windykatorzy stosują najczęściej łagodne środki przymusu, takie jak: upomnienia, prośby o uregulowanie należnej płatności. W przypadku natomiast twardej windykacji, windykatorzy stosują dużo bardziej „twarde” środki przymusu celem uregulowania należności przez dłużnika.
Wspomnieć tu należy przede wszystkim o następujących metodach: postępowanie karne, czy też sądowe, czy wywiad detektywistyczny. Twarda windykacja dotyczy zasadniczo „starych” dłużników, a więc osób zalegających z regulacją należności od dłuższego już czasu.

Warto jeszcze nadmienić, że niektórzy windykatorzy nie rozróżniają podziału na miękką i twardą windykację, stosując je zamiennie wedle subiektywnych uwarunkowań i własnych przekonań.