Urządzenia mierzące energię elektryczną

 

Branża energetyczna przezywa w dzisiejszych czasach prawdziwy rozkwit. Produkuje się coraz więcej urządzeń zasilanych energia elektryczną. Ponadto artykuły gospodarstwa domowego coraz częściej zastępowane są urządzeniami na prąd. Taki stan rzeczy sprawia ze użytkownicy potrzebują z roku na rok coraz więcej mocy, do korzystania ze swoich urządzeń.

Pomiar prądu za pomocą przekładników

przekładniki prądowe pomiaroweAby pobierać opłaty za zużytą energię należny stosować układy rozliczające mające na celu dokładne sprawdzenie i przedstawienie stanu licznika. Niezbędnym urządzeniem do prawidłowego pomiaru energii elektrycznej jest licznik. Licznik jest urządzeniem o mechanizmie mechanicznym, mechaniczno elektronicznym lub tylko elektronicznym. Sposoby podłączenia układów rozliczających są trzy. Do pierwszego sposobu stosuje się przekładniki prądowe pomiarowe oraz przekładniki napięciowe. Sposób ten nazywa się pośredni. Pozwala on na rozliczenie użytkowników podłączonych bezpośrednio do sieci średnich lub wysokich napiec. Drugi sposób zwany półśredni, gdzie przekładniki prądowe pomiarowe nie są wykorzystywane, wymagają natomiast użycia przekładników napięciowych. Trzeci sposób to sposób bezpośredni, gdzie nie wykorzystuje się przekładników, a układ rozliczający jest podłączony bezpośrednio do sieci. Przekładniki prądowe oraz napięciowe większych mocy są wykorzystywane do również do pomiarów, ale w innym charakterze niż rozliczanie z zużytej energii.

Urządzenia te służą do pomiaru wartości prądu i napięcia, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń sieci średniego i wysokiego napięcia. Przekładniki mierzą przepływany prąd po stronie pierwotne następnie po transformacji odpowiednio przeliczoną wartość przesyłają stroną wtórna do zabezpieczenia, które odczytuje te wartości.