szkoła

Wadliwe działanie systemu władzy – reforma edukacji

Polska nigdy nie należała do prężnie rozwijających się krajów. Na fakt ten przełożyło się wiele czynników. W dużej mierze stan ten jest wynikiem sposoby myślenia większości polaków i ich mentalności, ale także tego w jak nieudolny sposób działa polski rząd, który co rusz wprowadza nowe reformy i ustawy, które zamiast poprawić sposób funkcjonowania i sytuacje polaków tylko wszystko komplikują i utrudniają.

Kursy zawodowe w Łodzi

szkołaOstatni reforma szkolnictwa, doprowadziła do obniżenia statusu szkół zawodowych czy to technikum czy zawodówki, co doprowadziło do tego, z e na polskim rynku pracy zaczęło brakować przedstawiciel zawodów fizycznych, rzeczowych fachowców, za to znalazłby się na nim krocie magistrów, którym brak realnego przygotowania do wykonywania większości zawodów, dzięki czemu jest cała masa przedstawicieli kadr zarządzających, a brakuje pracowników, którymi mieli by oni zarządzać. Obecnie państwo starą się tą sytuacje odwrócić i naprawić, zachęcając młodzież i rodziców do wybory szkół zawodowych, zamiast liceum, jednak zmiana sposobu myślenia, choćby i błędnego, że dziecko na studia musi iść, bo tylko papierek się liczy nie jest wcale taka prosta. Obecnie zatrudnienie często można znaleźć nawet kończąc kursy zawodowe łódź , szkoły policealne czy nawet szkoły dla dorosłych o odpowiednim profilu, z odpowiednimi kwalifikacjami, niż po nieżyciowych studiach. Jednak i ten fakt, jakoś nie trafia do mentalności polskiego społeczeństwa. Osoby, które postanowiły zdobyć jednak konkretne zawodowe wykształcenie, bardzo często decydują się na wyjazd za granice, choć zarobki tej grupy zawodowej do najgorszych w Polsce nie należą. Jednak jako, że Polscy fachowcy za granicą są bardzo wysoko cenieni i otrzymują oni wynagrodzenie stosunkowo czterokrotnie wyższe niż w Polsce nie ma tak naprawdę co się im dziwić.

Cały ten proceder sprawia jednak, ze w Polsce tak naprawdę nie ma siły roboczej, nie ma kto pracować, a wszystko to dzięki genialnym pomysłom władz i systemu, który nie przewiduje konsekwencji wprowadzanych przez siebie rozwiązań, a odwrócenie ich skutków nie jest rzeczą prostą. Ten jeden przykład pokazuje dlaczego Polska jest na takim poziomie na jakim jest i coraz mniejsze są szanse na to, że ulegnie on zmianie.