biurko dla dzieci

Warunki dla rozwojowych pracowników – oświetlenie biurowe

Armstrong zauważył również, że zasoby ludzkie należy traktować jako strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa. Obserwując współczesne organizacje, widać ich rosnący entuzjazm w przypisywaniu strategicznej roli procesowi zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Oświetlenie biurowe – jako ważny aspekt pracy

 

Zmiana filozofii pełnienia funkcji personalnej z biernego reagowania na potrzeby osobowe na integrację z poszczególnymi dziedzinami zarządzania, spowodowała uzmysłowienie sobie faktu, że zasoby ludzkie powinny być strategicznym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa w ciągle zmieniającym się rynku. Dla pracodawcy równie ważne powinno być inwestowanie w badania i rozwój, jak i inwestowanie w ludzi, ponieważ zasoby materialne i trwałe z biegiem czasu zużywają się i tracą na wartości. I tutaj powinno zależeć również pracodawcy na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki temu strategicznemu zasobowi, np. odpowiednie oświetlenie biurowe. Dlatego też współczesne przedsiębiorstwa traktują pracownika jako aktywa, które się nabywa, utrzymuje, rozwija i nadzoruje, bowiem człowiek, jako zasób nigdy się nie zużyje, a co więcej może jedynie zwiększyć swoją wartość, a co za tym idzie może przyczynić się do tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. Konkurencyjność przedsiębiorstw wymaga od ludzi biznesu, aby ich kapitał ludzki był wartościowy i unikalny. Dzięki wartościowemu kapitałowi przedsiębiorstwo może osiągać cele poprawiające organizacyjną wydajność i ekonomiczną efektywność oraz unikać prawdopodobnych zagrożeń, a także wykorzystywać rynkowe okazje. Inaczej mówiąc wartościowy kapitał to taki, dzięki któremu przedsiębiorstwo zyska kluczowe umiejętności, a co za tym idzie osiągnie przewagę konkurencyjną.

Wartość kapitału ludzkiego należy za każdym razem utożsamiać z planowaną i realizowaną strategią. Z punktu widzenia strategii ze względu na wartość można wyróżnić: kapitał operacyjny, który jest potrzebny do osiągnięcia aktualnych założeń oraz kapitał strategiczny, który zapewnia przewagę konkurencyjną w dłuższym okresie.