Warunki gwarancji sprzętu elektrycznego

 

Producenci sprzętu bez względu na jego przeznaczenie muszą zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo związane z jego użytkowaniem. Dotyczy to szczególnie sprzętów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego takich jak chociażby urządzenia elektryczne zasilane prądem przemiennym.

Plomba gwarancyjna chroni przed niepowołanym serwisem

plomby gwarancyjneNapięcie zmienne sieciowe jest wyjątkowo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego ze względu na częstotliwość zbliżoną do częstotliwości bicia ludzkiego serca. W wyniku porażenia może dojść do zatrzymania akcji serca a co zatem idzie do śmierci osoby porażonej. Aby tego uniknąć producenci urządzeń elektronicznych muszą spełnić rygorystyczne normy przed wprowadzeniem sprzętu na rynek. Oprócz tego wyrób musi być tak zabezpieczony żeby niemożliwym był dostęp przez osoby niepowołane do elementów konstrukcyjnych, które mogą być niebezpieczne. W tym celu stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia, które mogą zostać ściągnięte jedynie przez uprawnionego serwisanta. Dodatkowo na urządzeniu stosowane są mocne plomby gwarancyjne, których przerwanie grozi utratą gwarancji producenta. Zabieg ten dodatkowo zabezpiecza sprzęt przed ingerencją osób niepowołanych. Mało kto ma ochotę majsterkowania przy nowym sprzęcie, który nagle odmówił posłuszeństwa. Z reguły w takim przypadku urządzenie elektryczne jest wysyłane bezpośrednio do producenta, który musi podjąć się naprawy zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku producenta sprzętu plomby gwarancyjne informują go o nienaruszeniu konstrukcji przez osoby trzecie co jest głównym wyznacznikiem podjęcia naprawy gwarancyjnej.

W przypadku naruszenia plomb gwarancja staje się automatycznie nieważna, a uszkodzenie urządzenie może zostać naprawione przez serwis jedynie na koszt klienta. Jak widać ze względu na charakterystykę danego sprzętu może istnieć wiele różnych zabezpieczeń, które mają zróżnicowane role. Jedne chronią niebezpieczne elementy przed dostępem osób nieuprawnionych, inne dostarczają informacji o próbie naprawy sprzętu przez osoby trzecie.